Fra Tynset til Trondheim

Ni dagers vandring langs Østerdalsleden fra Tynset til Trondheim gjennom Vingelen og Forollhogna - for enkeltpersoner og smågrupper

  • Forollhogna

  • Opp fra Tynset

  • Vingelen kirke-og skolemuseum

  • Olaskjella i Vingelen

  • St Olavsknippen

Dag 1 Tynset - Vingelen ca 19 km
Dag 2 Vingelen - Dalsbygda ca 28 km
Dag 3 Dalsbygda - Såttåhaugen ca 20 km
Dag 4 Såttåhaugen - Storbekkøya ca 20 km
Dag 5 Storbekkæya . Singsås ca 18 km
Dag 6 Singsås - Okstjønna - Samatun ca 23 km
Dag 7 Samatun - Fremo - Kirkflå / Ler ca 28 km
Dag 8 Kirkflå / Ler - Rødde ca 15 km
Dag 9 Rødde - Trondheim ca 18 km


Ankomstdag: Til Tynset, stort tettsted med dagligvare, spisesteder, apotek, togstasjon (Rørosbanen). Leden er merket gjennom sentrum via Rådhuset med turistinfo og ned Brugata forbi Tynset hotell og vandrehjem (+47 62480600, mail@tynsethotel.no, www.tynsethotel.no) og Tynset Camping, ved brua over Glåma, kr 420 for hytte. Kiosk. (+47 62480311, post@tynsetcamping.no, www.tynsetcamping.no)  

Dag 1: Tynset – Vingelen ca. 19 km  
Følg leden over brua, videre på gang/sykkelsti mot det gamle bygdesentret Neby. Ta av mot Tynset kirke (62485560 post@tynsetkirke.no, www.tynsetkirke.no) ved milestein. Deretter mot h. og opp en bakke og følg Gamle Allmannavei - et eldgammelt far mellom Tynset og Vingelen, kjerreveg allerede på 1600-tallet, og sannsynlig det eldste i Hedmark. Det høyeste punktet er Vesleåsen på 788 moh. Forbi Milskiftetjønna kryss hovedvegen fra Tynset opp til setergrenda Åsan, passer Vardtjønn-åsen, hvor skillet mellom Tynset og Tolga går. Til venstre Nonsvola etter katolske Nona Hora, 9. time. Vingelen - nasjonalparklandsby med Forollhogna Info-senter, Vingelen kirke- og skolemuseum og Vingelen kirke (62496593, www.tolga.kirken.no, kirkekontoret@tolga.kirken.no). Coop Marked dagligvare, (62494593, 9-18/9-17), Bunåva Kafé, (62780870, 20.06-10.08), Tollefsa Gjestegård, fra kr 500, gardsmiljø fra 1600-tallet. (Marte G. og Leif Vingelen, +47 62496200 / 91145958). Vingelsgaard Gjestgiveri, fra kr 725 pr pers i dobbeltrom m/frokost. (Ingrid Vingelsgaard, +47 99368262, gjest@vingelsgaard.no, www.vingelsgard.no) 

Dag 2: Vingelen - Dalsbygda ca. 28 km
Følg Gammelvegen Fv 732 til stien tar av til v. etter Rørtjønna. Veien stiger jevnt gjennom skogen, går nedenfor Østvanggårdene og videre i lett terreng mellom Vangsåsen og Kottberget, ned mot Tallsjøen. Ved Allmannhaugen tar middelalder-veien av mot Båttjønna og videre inn i Os kommune. Bilvei den siste strekningen. Dalsbygda - fjellbygdsenter med dagligvare og kafé (20.6-20.8, ellers fredag/lørdag) NB: Siste dagligvare langs leden før Singsås. Dalsbygda kirke (62470343, kirkekontoret@os.kirken.no, www.kirken.no/os-hedemark). Meierigården, leilighet med 4 senger i sentrum, kr 200 pr seng. (Randi Brænd, 92428141, www.dalsbygda.no, post@fjellfolge.no) 

Dag 3: Dalsbygda – Såttåhaugen ca. 20 km
Følg Fv 751 ca 300 m til Brattåsveien, bygdevei til h., så Vangrøftdalsvn forbi milestein på gammel kirketomt på Brattåstrøa. Videre i snill stigning opp gjennom Vangrøftdalen til setergrend med overnatting og tradisjonskost på bestilling på Spellmovollen, Såttåhaugen, 900 m.o.h, ved porten til nasjonalparken Forollhogna. Kr 275 pr seng i seterhus/stor hytte. (+47 90936246 / 91884788 post@spellmovollen.no) 

Dag 4: Såttåhaugen – Storbekkøya ca. 20 km
Følg traktorvei fra Såttåhaugen, videre i gammelt tråkk mellom Forollsjøen - 1000 moh og Forollhogna – 1332 moh, over fylkesgrensen mellom Hedmark og Trøndelag. Åpen bu ved Forollsjøen med én seng, propan, vedovn, utstyr – ikke noe proviant. Avlåst rom m/4 senger bestilles på www.inatur.no. Stenfjellbua og Svarttjønnbua lenger fram, ca 1 km fra leden, er åpne buer med 4 sengeplasser. (Trond Are Berge +47 99554891). Mulighet for overnatting og seterkost i Storbekkøya Museumsseter ved leden. Kafé i sommersesongen. (www.storbekkoya.com. +47 47686230). 5 km fra Storbekkøya ligger Klettheim samf.hus, Tjønnåsen, Budalen, overnatting til kr 200 pr pers. Plass til ca 20. Selvhushold. Delt dusj/wc. (Heidi Tovmo +47 91845541 eller Odd Vårvik +47 90152384.) 

Dag 5: Storbekkøya Museumsseter - Singsås 18 km
Følg setervei og bygdevei videre gjennom dalen. Etter gården Storli starter fjellveien. Stien over Tåvåfjellet er den gamle Kjørkvegen med en ganske tung oppstigning gjennom skogen. Oppe på snaufjellet passeres noen setervoller. Mellom fjelltoppene Vinterskaftet og Klumpen ligger Pilegrimsbua, åpen med sengeplass til 2, gasskomfyr og vedovn. (Egil Myhre +47 72435215 / 95751406) Nydelig nedstigning mot Singsås, bygdesenter med dagligvare (Siste dagligvare før Ler), Singsås kirke, (72403000, kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no, www.storen.kirken.no), og overnatting: Kari Maries Sommerresidens, 1 km fra leden på gamle Bjørgen, kr 350 pr seng, 4 sengeplasser, kjøkken, bad, selvhushold. Åpent 1.5 - 31.8. (+47 91746303, kari.marie@helmersen.biz,). Stavkirka på Gammelkirkegården i Singsås, ved leden ble innviet i 2012 og kan tilby tak over hodet. 2 madrasser i redskapsbu.

Dag 6: Singsås – Okstjønna – Samatun ca. 23 km 
Følg grusvei/Samsjøveien et godt stykke oppover. Passerer Utstu´u Digre med mulighet for overnatting (94277578/72435247) Leden tar av mot venstre etter 5-6 km. og følger elva Sevilla. Pilegrimsbua ved Okstjønna, ved leden er åpen med 2 sengeplasser, kokemuligheter og vedovn. (Egil Myhre +47 72435215 / 95751406, egil.myhre@gauldalen.no) Noe myrlendt, men etter hvert over på vei til Samatun, stor hytte mellom innsjøene Håen og Samsjøen, eies av Melhus Røde Kors, med sengeplass for 20 personer, kjøkken, bad, klestørk, kr 150 pr pers. (Trygve Eggen, tryeggen@online.no, +47 92616111)

Dag 7: Samatun - Fremo - Kirkflå/Ler ca. 28 km
Etter ca. 2 km er St.Olavsknippen med Olavskilde, så inn på vei som svinger nedover mot Flå/Ler. Du passerer Heimvollen, seterbu på vei ned fra Flåmarka mot Fremo, 100 m fra leden, overnatting for kr 100. 8 sengeplasser, gasskomfyr og vedovn. Utedo. (Tone B. Bjørseth, +47 92086343, tone@oya.vgs.no). Enkel overnatting i nyrestaurert smie på gården Kirkflå (Ole Henrik Engan, 95024526). 2 senger. Utedo. Ta med kokeutstyr. Tilgang på vann. Dagligvare på Ler, 1 km fra leden.

Dag 8: Kirkflå/Ler - Rødde folkehøgskole ca. 15 km
Litt bratt og myrlendt i starten. Etter ca 10 km langs Vassfjellet passes Øyvindtjønna, der det står ei lita bu/sælehus med 2 brisker, ingen madrass/kokemulighet. Her sto et kapell i middelalderen, og kilden her, St. Evens kilde, hadde undergjørende vann, forteller pilegrimshistorien. Herfra ser du Trondheim, og det bærer nedover, gjennom skog til Rødde folkehøyskole, Melhus overnatting fra kr 370 pr pers., tilgang på lite kjøkken. Ikke i skoleåret. (+47 72852910, booking@rodde.fhs.no,  www.rodde.fhs.no) 

Dag 9: Rødde - Nidarosdomen ca. 18 km
Litt asfalt og jordbrukslandskap før skog ved Nidelven. Fra Nedre Leirfossen følges den idylliske elvepromenaden via Sluppen bru til Tempe. Turen fortsetter langs gang- og sykkelvei, og elva krysses ved Elgseterbro før du når Nidarosdomen.
Nidaros Pilegrimsgård – off. pilegrimsmottak, overnatting fra kr 350 med frokost, møtested, registrering, stempel i pilegrimspasset, Olavsbrevet, gratis inngangsbillett til Nidarosdomen, pilegrimsbibliotek, pilegrimsprest Einar Vegge. (Kjøpmannsgata 1, like ved Nidarosdomen, post@pilegrimsgarden.no, www.pilegrimsgarden.no, +47 73525000

TURFOLDER I PDF TIL UTSKRIFT

189 km 9 dager