Pilegrimsvandring over Bønsnes og Gran mot Hamardomen med pilegrimsprest Roger Jensen

Bli med på pilegrimsvandring med pilegrimsprest Roger Jensen fra Sundvollen over Gran, Norges Toscana, over Mjøsa med Skibladner og frem til Hamardomen. Gjennom åker og eng, langs innsjøer og på skogstier skal vi nyte roen og ta til oss hva naturen og dagen byr på. Vi stanser opp ved kirkene og viktige kulturhistoriske steder, lar «stenene tale». Det blir samtaler og vandring i taushet, bena gir bønnen et nytt språk. Dagen rammes inn av morgen- og kveldsbønn, og hver dag har et lunsj-foredrag som tar deg med gjennom pilegrimsvandringens mangslungne historie i kristen tradisjon. – Man trenger ikke reise verden rundt for store opplevelser, det kan vi oppleve i våre nærområder!

NOK 9.750,-

  • © Eivind Djupedal. På vei mot Bønsnes kirke.

  • © Kim Sollie. Bønsnes kirke.

  • © Roger Jensen. Vandre over Ringerike.

  • © Roger Jensen. Samling og morgenbønn.

  • Ved milesteinen foran Søsterkirkene på Gran.

  • Med Skibladner fra Kapp til Hamar!

TURPROGRAM

Dag 1: 20 km. 

Fra Sundvollen vandrer vi gjennom sjeldent vakkert kulturlandskap frem mot Bønsnes kirke fra 1000-tallet. Vi vet ikke hvor Hellig Olav ble født, bare at han vokste opp på Ringerike. Fra 1500-tallet stammer et sagn som forteller at han vokste opp på Bønsnes. Sagnet forteller at Hellig Olav her bygde kirke etter at han som barn kullseilte og kom i livsfare på Tyrifjorden. – Han lovet Gud å bygge en kirke om han kom levende i land. I kirken får du oppleve både krusifiks og madonnafigur fra middelalderen. Fra Bønsnes kirke vandrer vi videre og kommer til Hole kirke. Her hører vi dagens foredrag: Det hellige i Det gamle og Det nye testamentet. Vi vandrer videre til General hotell som er dagens mål.

Dag 2: 20 km.

Fra en deilig frokost vandrer vi til Norderhov kirke fra 1170 og Ringerike museum som ligger ved siden av. Norderhov kirke har trolig vært den viktigste kirken på Ringerike. Første gang den er nevnt er av i 1298, av han som ble Kong Håkon V. På Ringerike museum blir vi kjent med prestekona Anna Colbjørnsdatter fra tidlig 1700-tall, og hennes rolle i slaget på Norderhov hvor 600 svenske soldater falt. Fra Norderhov vandrer vi mot Haug kirke hvor vi hører dagens lunsj-foredrag: De første kristne pilegrimer i antikken, hvorfor vandret de, hva søkte de? Gradvis kommer vi frem til Jevnaker, her bor vi på Thorbjørnrud hotell.

Dag 3: 21 km.

Etter frokost går vandringen opp til Jevnaker kirke, før vi vandrer mot Sløvika og frem til Sognsbygda. Dagens lunsj-foredrag har tema: Pilegrimsvandring i middelalderen, når verdslig og åndelig makt sammenveves. Herfra vandrer vi til Granavollen hvor vi blir kjent med de s.k. søsterkirkene som er bygget på 1100-talllet, bygget i romansk stil og senere utvidet i gotisk stil. Vi spiser middag og overnatter på Sanner Hotell på Granavollen.

Dag 4: 8 km. 

Fra Sanner hotell går vandringen til Gamle Tingelstad kirke, også omtalt som St.Petri, hvor vi har omvisning. Tingelstad kirke ble oppført tidlig på 1200-tallet og ligger majestetisk, høyt og fritt i kulturlandskapet. Krusifiks og stein-alter er fra middelalderen, prekestolen er datert til 1579 og skal være Norges eldste bevarte prekestol. Kirken er så godt som uendret siden 1699. Vi besøker her også Hadeland folkemuseum. Herfra vandrer vi til Brandbu hvor vi hører dagens foredrag: Hvorfor  ble det slutt med pilegrimsvandringer etter reformasjonen? Her blir vi hentet i buss og kjørt til Lygnasæter hotell.

Dag 5: 17 km. 

Vi vandrer opp til Høgkorsplassen, det høyeste punkt på leden mellom Hadeland og Toten. Biskop Jens Nilssøn skrev fra sin visitasreise i 1594 om flere kors langs vegen mellom Hadeland og Toten, på «vegens høgeste punkt». Sagn knytter korsene til pilegrimsvandringer til St. Olavs grav i Nidaros. Herfra vandrer vi ned mot Eina-fjorden hvor vi hentes i buss og kjøres til Hoff og videre mot Kapp hvor Skibladner venter og tar oss til Hamar. I Hamardomen har vi så vår siste samling og får høre dagens foredrag med tema: Dagens pilegrims-renessanse – er pilegrimen tilbake? Deretter samles vi på en hyggelig restaurant og spiser middag før vi skilles på tidlig ettermiddag.

 

TURFAKTA

Turpris per person, i delt dobbelt-rom: 9750,-

Tillegg for enkeltrom: 1750,-

Dagsetapper på om lag 20 km.

Turprisen inkluderer:

Bagasjetransport.

Buss dag 4 og 5 (se program).

Frokost og lunsj alle dager

Overnatting og 2-retters middag på General hotell

3-retters middag på Thorbjørnrud hotell, Sanner hotell og Lygnasæter hotell.

Omvisning i Bønsnes og Norderhov kirker, søsterkirkene på Gran, Gamle Tingelstad kirke og Hamardomen.

Besøk på Ringerike museum og Hadeland folkemuseum.

Reise med Skibladner fra Kapp til Hamar.

Veiviser og veileder gjennom hele turen er pilegrimsprest Roger Jensen.

Ikke inkludert: 

Drikke til måltidene.

Endringer i programmet kan forekomme

86 km 5 dager 13.09.2017-17.09.2017
Jevnaker kirke

Jevnaker kirke

Telefon:+47 400 03 885
Avstand:Nær leden
Les mer
GamleTingelstad kirke (St. Petri)

GamleTingelstad kirke (St. Petri)

Avstand:Ved leden
Merk:For omvisning kontakt Hadeland Folkemuseum
Les mer
Domkirkeodden

Domkirkeodden

Adresse:Strandvegen 100
Avstand:Ved leden
Les mer