LANGVANDRINGEN 2017 - EN REISE I REFLEKSJON, NATUR OG KULTUR

Årets Langvandring fra Oslo til Trondheim arrangeres for åttende gang og starter i Oslo 18 juni. Vandringen avsluttes under Olavsfestdagene i Trondheim 29. juli. Gjennom variert landskap og kulturstopp får deltakerene et innblikk i et rikt historisk- og kulturelt liv. Her vil det bli tid til refleksjon og ettertanke.

Se prisliste.

LANGVANDRINGEN 2017 - REFLEKSJON, KULTUR OG NATUR.

De regionale pilegrimssentrene langs St Olavsveien - Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim arrangerer for åttende gang langvandring fra Oslo til Trondheim. 

Vandringen starter  i ruinene av Hallvardskatedralen  i gamlebyen i Oslo den 18. juni og avsluttes i Trondheim 29. juli. Omlag 40 dagers vandring på pilegrimsleden fordelt på 5 etapper i variert norsk natur.  Du kan velge om du ønsker å gå hele veien eller om du vil velge ut en eller flere etapper. Vi tilbyr et opplegg med overnatting og måltider, vandringsleder og bagasjetransport – alt inkludert.

Noen er kjent på deler eller hele strekningen for andre er den ukjent. Vi garanterer en helt ny opplevelse både for kjente og ukjente. Det å gå gir oss noe helt annet enn hva vi får og ser fra et bil- eller togvindu. 

Hvorfor gå pilegrimsleden og hvem er en pilegrim i dag? Her er det ulike svar. Noen vil si at alle som går pilegrimsleden er pilegrimer. Andre sier det er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring mot et hellig mål. Vi vet ikke hva du bryter opp i fra eller hva du har som mål for din vandring, men uansett, på vandringen sommeren 2017 er du en medvandrer, en pilegrim blant andre pilegrimer. Sammen skal vi gå et stykke av veien mot Nidaros. Vårt håp er at denne vandringen skal bli en avkobling fra ditt daglige liv og samtidig også en tilkobling til noe dypere i deg selv og i vår tilværelse. Gjennom vandringen ønsker vi å skape møter. Møter med deg selv. Møter med dine medvandrere. Møter med tidebønn og gudstjenesteliv. Møter med natur og kultur. Møter som gir oss mulighet til å dele, ikke bare tanker og synspunkter, ikke alene opplevelser og innskytelser, men mulighet til å dele liv. Du er fri til å være deg selv og til å sette dine egne grenser. Fri til å åpne opp eller lukke igjen. Vi møtes i respekt for hverandre og i respekt for de grensene vi setter. 

Vandringen kan også beskrives slik: Først som en ytre vandring. Det handler om min kropp, mine føtter, mine sanser, om naturen omkring meg og fellesskapet med mine medvandrere. Deretter som en historisk vandring. Vi går i fotsporene til mennesker som i tusentall opp gjennom historien har søkt hjelp i kraften ved Olavs grav. Vi søker inn i pilegrimshistorien og pilegrimstradisjonene langs veien. Vi møter kulturminner fra ulike tider. I tillegg til disse to kan en pilegrimsvandring beskrives som en indre vandring. En vandring som handler om meg og mitt liv. Min livshistorie og alt som har formet meg og gjort meg til den jeg er. Livet her og nå. Mine veivalg for livet framover og mine mål i livet. Er dette noe du ønsker å være med på, så gå pilegrimsleden til sommeren.

Velkommen som deltaker på Langvandringen 2017 - en vandring i refleksjon, natur og kultur

PRAKTISK INFORMASJON

Av og påstigning:

For å delta må du enten gå hele veien eller gå en eller noen av etappene:

1. etappe:     18. juni – 27. juni,  Oslo – Hamar over Eidsvoll og Stange

2. etappe:     27. juni –   3. juli,   Hamar – Ringebu. m/Skibladner til Gjøvik

3. etappe:       4. juli  – 12. juli,    Ringebu – Dovre.

4. etappe:     12. juli  –  20. juli,   Dovre – Oppdal.

5. etappe:     20. juli  –  29. juli,   Oppdal – Trondheim.

Vandrere som slutter seg til må gi beskjed om de kommer med tog, buss eller bil, og evt avtale henting.

Dagsprogram:                                                                                                        Dagsprogrammet varierer noe fra dag til dag, men i hovedtrekk vil vi holde denne rammen:

07.00        Opp

08.00        Frokost

09.00        Morhenbønn. Start vandring.

17-19        Middag - tidspunkt vil variere.

21.00        Møte for vandrerne. Kveldsbønn.

23.00        Ro                                                                                        

Dagsetapper:                                                                                                       Vandringen vil foregå i rolig tempo. De fleste dagene går vi 6-8 timer. Tidsberegningen er gjort ved å regne en marsjfart på 3,5 km pr. time   og legge til 1 time for pauser. 

Vandringsplan, overnattinger, ansvarlige for de ulike etappene og vandringsledere: Det er tilrettelagt for enkel overnatting og standard vil variere. Sovepose og liggeunderlag må medbringes, ikke alle steder kan tilby en seng. Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig leder finner du under hver etappe. Hvem som er vandringsleder vil også variere underveis.

Måltider:                                                                                                              Frokost, lunsj i form av selvlaget matpakke og middag, er inkludert. 

Vandringshefte:                                                                                                  Alle deltakere får et vandringshefte laget for denne vandringen. Heftet inneholder etappeplan, praktisk informasjon, sanger og bønner med mer. 

Pilegrimspass:                                                                                                   Deltakerne vil få hvert sitt pilegrimspass. De som ønsker kan stemple passet daglig og slik lage et fint minne fra turen.

Bagasjetransport:                                                                                              Vandrerne trenger ikke å bære mer enn det de trenger for dagen. Det blir bagasjetransport hver dag. 

Gruppestørrelse:                                                                                                 Gruppa blir på max. 20 deltakere + vandringsleder(e).

Allergi/kosthold:                                                                                                 Dersom noen av deltakerne har mat-allergi eller spesielle krav til mat – ber vi om beskjed om dette, så skal vi ta hensyn til dette så langt vi klarer.

Forsikring:                                                                                                           Alle som deltar bør ha egen reiseforsikring som dekker kostnader ved uforutsette avbrudd på turen. Vi refunderer ikke innbetalt deltakeravgift ved avbrudd underveis. 

Påmelding:                                                                                                          Påmelding sendes Tone Stræte, Pilegrimssenter Hamar.                                         E-post: hamar@pilegrim.info  Telefon: +47 474 78 266                                                                                                                                                           Påmeldingen er gyldig når deltakeravgift er innbetalt.

Kostnader/prisliste:                                                                                           Utgifter til mat, overnatting og bagasjetransport er inkludert i prisen. De som går hele veien fra Oslo til Trondheim får vandringen til redusert pris. Faktura sendes ut etter mottatt påmelding.    

Hele veien: Oslo – Trondheim        43 dager   32.250,-

Etappe 1:    Oslo – Hamar                9 dager     8.550,-    

Etappe 2:    Hamar – Ringebu          8 dager     7.600,-     

Etappe 3:    Ringebu – Dovre           9 dager     8.550,-         

Etappe 4:    Dovre – Oppdal             8 dager     7.600,-        

Etappe 5:    Oppdal – Trondheim     9 dager     8.550,-    

Dersom vi får melding om at turen ikke kan gjennomføres minst 14 dager før din vandringsstart, vil vi refundere innbetalt beløp. Ved avmelding før avreise, mindre enn 14 dager før, tar vi kroner 1000,- i gebyr, øvrig innbetalt beløp refunderes. Ved avmelding reisedag eller senere – ingen refusjon.

Annen nyttig informasjon:                                                                               Vår viktigste informasjonskanal er www.pilegrimsleden.no Her vil det også være linker til nettsidene til de regionale pilegrimssentrene. På de regionale sidene vil det ligge opplysninger om ulike arrangement langvandrerne kan delta på under vandringen.

Fremme i Trondheim deltar Langvandrerne på kveldsvandring og midnattsmesse den 28. juli. Langvandringen avsluttes på Olsokdagen, 29. juli med høymesse i Nidarosdomen og en felles kirkekaffe på Pilegrimsgården. 

Det skjer mye i Trondheim på denne tiden. Vi anbefaler Olavsfestdagene som arrangeres 28. – 6. august. For mer informasjon se www.olavsfestdagene.no

Arrangør:                                                                                                              De regionale pilegrimssentrene står som arrangør av Langvandringen 2017. 

Pilegrimssenter Oslo. Roger Jensen,  oslo.pilegrimsleden@icluod.com                 Tlf. 480 52 949 

Pilegrimssenter Granavollen. Jane Dahl Sogn, Tlf. 970 22 684 

Pilegrimssenter Hamar. Tone Stræte, hamar@pilegrim.info  Tlf. 474 78 266 

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand. Per Gunnar Hagelien, Tlf. 456 04 608                  pilegrim@gudbrnadsdalsmusea.no

Pilegrimssenter Dovrefjell. Hans-Jacob Dahl, Tlf. 924 83 147                                  hajada@online.no

Pilegrimssenter Dovrefjell står som formell arrangør av Langvandringen 2017 og er medlem av Reisegarantifondet.

650 km 43 dager 18. juni - 29. juli
Domkirkeodden

Domkirkeodden

Adresse:Strandvegen 100
Avstand:Ved leden
Les mer
Pilegrimsbåten Skibladner – anløpssted Gjøvik

Pilegrimsbåten Skibladner – anløpssted Gjøvik

Les mer