Flerreligiøs meditasjonsvandring

Bli med på flerreligiøs meditasjonsvandring fra Hamar til Nidaros

400 km 30 dager Kart Inviter noen med på tur

Ennead arrangerer flerreligiøs meditasjons- og pilegrimsvandring i samarbeid med Nidaros Pilegrimsgård, Areopagos, Pilegrimsgården Budsjord og Dovre pilegrimssenter. Prosjektet gjennomføres som en vandring med egenverdi og som et erfaringsbasert forskningsprosjekt. Vi ønsker å invitere mennesker med ulik religiøs orientering til å gjennomføre en felles meditasjons- og pilegrimsvandring til Nidaros domkirke. Vandringen vil ha særlig fokus på erfaringer av det hellige og det kroppslige.

Arrangører og samarbeidspartnere på turen er:

Ennead er en organisasjon som jobber med kommunikasjon, meditasjon og bevissthetstrening. Ennead-metoden bygger på forståelsen av at vi er
 født med ni forskjellige bevegelsesmønstre, hvorav ett er dominerende. Hvilket bevegelsesmønster som er dominerende er fysisk påviselig og bringer frem karaktertrekk med ulike uttrykk for livslyst, målbevissthet, humor, vilje, mot, engasjement og spontanitet. Det dominerende bevegelsesmønsteret har betydning for hva som er din naturlige og medfødte atferd og hva som er ditt unike talent – hva du er naturlig god til å gjøre.

Areopagos er en kristen dialogorganisasjon som mener at i 
en virkelighet preget av kulturelt og religiøst mangfold er det vanskelig å hevde at én bestemt tradisjon eller gruppe har monopol på religiøs sannhet.

Pilegrimsgården Budsjord fremstår som et smykke i landskapet. Gamle, tørre, knakende, koselige laftede stabbur og tømmerbygninger trekker vandreren inn i gårdstunet.

Fokstugu Fjellstues vigslede kapell Guds Huset er et viktig sted for kristen tidebønnstradisjon på ferden mot Nidaros. Den 900 år gamle gården driver gårdsdrift i karrig jord og overnattingssted for pilegrimsvandrere. Vertskapet Laurits og Christiane Fokstugu holder den kristne bønnetradisjon levende og vital.

Dovre Pilegrimssenter har med sitt pilegrimsvirke gjennom syv kommuner stor betydning for at vandreren kommer seg vel over fjellet. Den kjente prest- og pilegrimsvandreren Hans-Jacob Dahl holder i trådene her på fjellet og hjelper alle videre med sin kunnskap om vandringen.

Pilegrimsprest Einar Vegge og daglig leder Cathrine Roncale med ansatte på Nidaros Pilegrimsgård har vært med å utvikle ideen om en flerreligiøs meditasjons- og pilegrimsferd fra starten av prosjektet. Vi ankommer målet Nidarosdomen lørdag 26. juli. Her avsluttes vandringen i et høytidsstemt møte med helligstedet.

I meditasjons- og pilegrimsvandring tilbys det både kristen tidebønnstradisjon og meditasjonsformer inspirert av mystikk og visdomstradisjoner. Du som deltaker på vandringen, bestemmer selv i hvor stor grad du vil delta i disse praksisformene.

 

Veien

Vi starter turen med konsert i Hamardomen. Neste dag følger vi pilegrimsveien fra Lillehammer til fots gjennom hele leden i 30 dager til Trondheim. På veien lærer du om deg selv gjennom Ennead-metoden. Hver morgen og kveld er det meditasjons- eller relasjonsøvelser som gir en grundig innføring i hvordan du selv og andre type mennesker tenker og handler. På denne indre og ytre reisen lever og lærer vi sammen med en gruppe mennesker som har samme formål: å gå sammen, én for alle og alle for én. Med den samme utfordringen som alltid har vært mellom mennesker: å forstå seg selv i relasjon til andre.

 

Kostnader

Deltakerkostnader for hele strekningen mellom Hamar 
og Trondheim, er kr 850 per døgn. Inkludert i kostnaden er meditasjonskurs, innføring i hellige skrifter som Tao Te Ching og det nye og gamle testamente, vandreledelse, overnatting, kulturarrangementer, konserter, mat og bagasjetransport. Faktura sendes ut når påmeldingen er registrert. Vandringen vil primært ledes på norsk og engelsk.

 

Påmelding

Påmeldingen er gyldig når innbetaling av deltakeravgift er innbetalt. Beløpet betales på forskudd. Dersom vi får melding om at turen ikke kan gjennomføres minst 14 dager før din vandringsstart, vil vi refundere innbetalt beløp. Ved avmelding 1. uke før reisedag eller kortere er det ingen refusjon.

 

Dagsetapper:

Vi går mellom 5-8 timer hver dag med fire innlagte hviledager. Marsjfarten er ca 3 km pr. time.

 

Overnatting og praktisk informasjon:

Overnatting på Pilegrimssteder som ligger langs veien. Ta med sovepose og liggunderlag.

Måltider: Det tilbys frokost, selvlaget matpakke og middag, alt dette er inkludert i prisen.

Pilegrimspass: Alle som får pilegrimspass som kan stemples langs veien.

Bagasjetransport: Vi har med egen følgebil som frakter og ordner med bagasje.

Gruppestørrelse: 16-20 deltakere.

Vandrere som slutter seg til må gir beskjed til vandringsleder om de kommer med tog, buss eller bil, og om det er behov for henting på tog- eller buss-stasjon.

Allergi/kosthold: Dersom noen av deltakerne har mat-allergi eller spesielle krav til mat – ber vi om beskjed om dette, så skal vi ta hensyn til dette så langt vi klarer.

Forsikring: Egen reiseforsikring. Ingen refusjon etter påmelding og betaling

Telefon: 90016400.

Vår viktigste informasjonskanal er www.pilegrimsleden.no 

Vandringledere er: Morten Nygård, Birgit Opland, Morten Dahler, Einar Vegge og Liv Hegle.

Påmelding: morten@leadership.as / birgit@leadership.as tlf. 900 16 400 / 976 56 594

400 km 30 dager