St. Olavsleden

Selånger – Stiklestad – Trondheim

St. Olavsleden starter i Selånger utenfor Sundsvall og ender i Nidarosdomen i Trondheim. Den følger veien som kong Olav Haraldson reiste da han sommeren 1030 kom tilbake fra Novgorod i Russland for å kristne Norge og gjenerobre den norske tronen. Den 564 km lange pilegrimsleden går fra kyst til kyst – gjennom to land – i fotsporene til Olav den hellige.

564 km 28 dager Kart Skriv ut
  • Foto: Håkan Wike

  • Skarstufjellet Foto: Håkan Wike

  • Foto: Håkan Wike

  • Foto: Håkan Wike

Den norske delen av S:t Olavsleden er 187 km lang. Den går gjennom skoger, daler og fruktbart trøndersk jordbruksland. Leden går gjennom kommunene Verdal, Levanger, Stjørdal, Frosta Malvik og Trondheim.

Sverige
For kart og beskrivelser av etapper på Svensk side, se www.stolavsleden.com

Stiklestad
53 km fra grensen mellom Sverige og Norge ligger Stiklestad. Her ble kong Olav den hellige drept i et stort slag som fant sted her 29.juli 1030. Denne hendelsen skulle få stor betydning for utviklingen av den norske nasjonen. I dag er det en kirke på stedet der kongen døde. Like ved ligger også Stiklestad nasjonale kultursenter og Stiklestad hotell.

Ved Munkeby i Levanger deler leden seg i en indre og en ytre led

Indre led
St. Olavsledens indre led går gjennom dype trønderske skoger. Her er vandringen preget av stillhet og natur. Vandrere som velger indre led får gå mest på skogsstier og grusveier. Det er langt mellom butikkene på indre led og pilegrimene må enten bære med seg mat eller kjøpe mat på de enkle herbergene langs leden. Vandrere anbefales å bestille mat og overnatting på forhånd

Ytre led
St. Olavsledens ytre led går gjennom tettsteder og bygder ved Trondheimsfjorden. Her ligger de historiske stedene tett: Leden går for det meste på asfalt og det er lett å finne matbutikker. På ytre led kan man overnatte både i enkle herberger og større hoteller. Den som velger ytre led må reise med båt fra Frosta / Tautra – enten til Steinvikholmen eller direkte til Trondheim

Trondheim
Målet for alle St. Olavsveiene i Skandinavia er Nidarosdomen i Trondheim. Slik var det i middelalderen – slik er det i dag. Denne mektige katedralen er bygd like ved stedet der Olav den hellige ble gravlagt i 1030. Ett år etter sin død ble kongen helgenkåret av kirken. Nidarosdomen ble bygd som en pilegrimskirke for de mange tusen som ville reise til stedet der helgenens kiste var.

Lag din egen tur
564 km 28 dager

FAKTA OM ST.OLAVSLEDEN:

Følger i Hellige Olavs fotspor
Går fra kyst til kyst
Gjennom to land

FOR INFORMASJON OG VEILEDNING TA KONTAKT MED:

Heidi Carine Brimi på tlf: Tel: (+ 47) 932 17 739 eller e-post: heidi.brimi@stolavsleden.com

Se også www.stolavsleden.com for info om den svenske delen av leden. 

Les infomagasinet for 2019 her

BÅTSKYSS PÅ YTRE LED

Båten går tirsdager fra 15. juni til 30. august. Les mer her.

 Se side om tilbringertjeneste her.

Turforslag langs St. Olavsleden: