Romboleden

Tydal – Selbu – Malvik – Trondheim

Romboleden er ikke bare Norges eldste pilegrimsled, den er også en viktig forbindelse mellom to store nordiske helgener: St. Olav og den hellige Birgitta fra Sverige. Gå på en reise over grenser: dine egne, og de gamle grensene som forbinder den frodige svenske skogen med Norges ville og vakre natur.

  • Sylsjøen

  • Rotåa

  • Selbu bygdemuseum

  • Selbusjøen

  • Selbu kirke

Følg i pilegrimers, handels– og embetsmenns spor over riksgrensen i Skarddøra i Tydal, langs Selbusjøens blanke flate og gjennom Malviks skoger til Trondheim. Romboleden kan med sikkerhet sies å være en gammel ferdselsvei for pilegrimer, handels- og embetsmenn som gjennom århundrer har drevet handel og kulturutveksling.

I Skarddøra, på Riksgrensen mot Sverige, møtes to gamle pilegrimsleder, den store Romboleden og Jämt-Norge-leden. Herfra, via Stugudalen, og ned gjennom Tydalen og Neadalen mot Selbu, går leden gjennom fantastiske partier med vakker utsikt mot fjellmassiv som Sylan, Skardsfjella, Skarvan, Fongen, Bringen og Rensfjellet.

Mot Selbu vil du oppleve vekslende natur, fra åpent fjellandskap, frodig skoglandskap til fruktbare kulturlandskap. Du passerer Selbu kirke, som sannsynligvis har hatt sentral betydning for pilegrimene i middelalderen. Veien videre til målet går via Malviks skoger, til Saksvikkorsen med utsyn mot spiret av Nidarosdomen.

I hver sin ende av Romboleden har to sentrale helgener en viktig plass - Olav den Hellige i Trondheim og den hellige Birgitta i Vadstena. Romboleden er grenseoverskridende og i fjellområdene langs riksgrensa vil du blant annet møte en tradisjonsrik sørsamisk kultur. Romboleden preges av et variert landskap, fra snaufjell og vidder på 1000 meters høyde over havet, til frodig kystklima ved Trondheimsfjorden. Det aller meste av leden går i fjell og skogsterreng. Gjennom de uberørte fjellområdene på svensk side er telt eneste overnattingsmulighet.

Lag din egen tur

Turforslag langs Romboleden: