Ytre Rendal kirke

Kort avstikker fra pilegrimsleden

Nett:http://www.rendalenkirke.com/
E-post:kirkevergen.rendalen@fjellnett.no
Telefon:41627971

Ytre Rendal kirke er en laftet korskirke som ble oppført i 1751 og har 180 sitteplasser. På kirkebakken vest for kirken er det en gravhaug over forfatteren Jacob Breda Bull, som var prestesønn fra Øvre Rendal.
 

0