Øvre Rendal kirke

- kirken ved pilegrimsleden

Nett:http://www.rendalenkirke.com
E-post:klokkeren.rendalen@bbnett.no
Telefon:62 46 84 69
Avstand:Ved leden

Øvre Rendal kirke er den eneste av Rendalens fire kirker som ligger helt inntil pilegrimsleden.
(Det er også mulig å komme innom Ytre Rendal kirke 14 km lenger sør, ved å følge Moraveien helt fram til Otnes i stedet for å gå på østsiden av Lomnessjøen.)

Kirken i Øvre er er en laftet korskirke som stod ferdig i 1759, men ble innviet først 19. juli 1761. Tidligere sto kirken nede på Vangen ved Bull-museet, som da var prestegård. Men den eldste kirken vi kjenner til her, sto oppe ved Nordset i Østagrenda fra 1100-tallet. Et krusifiks fra denne kirken står på alteret i Øvre Rendal kirke og gir en hilsen fra tiden da pilegrimstrafikken var stor gjennom bygda.

Foto: Aslaug S Haugen

 

 

 

 

 

 

 

0