Veldre kirke

Veldre kirke

Telefon:62 34 73 70
Adresse:Flesakervegen 23,
2380 Brumunddal
Avstand:Ved leden

Her stod i sin tid den gamle Fylkisakers kirke (revet 1776) i utkanten av tunet på Flisaker gård. Kirken lå litt lenger sør enn Veldre kirke som brant i 1996. Ny kirke ble ble innviet i 2000.

Området er enestående i lokal og nasjonal sammenheng. Få områder i Norge har en slik konsentrasjon av gravminner fra jernalderen, ca. 90 i alt, med Kongshaugen på Flisaker som den største. Dette har vært et maktsentrum i flere hundre år i alle fall fram til ca. år 1000 e. kr. Området har god kalkrik jord og godt lokalklima, noe som ga grunnlag for den velstand som var her i jernalderen og videre framover. Hvis det var slik at pilegrimene passerte Brumunda ved Spikdalen, er det svært sannsynlig at de også gikk forbi her. Den flotte utsikten utover Furnesfjorden har vi felles med menneskene i middelalderen.

 

Hovedkirke er ofte stengt under sommeren, men Mariakapellet alltid åpent i pilegrimssesongen.

Kirken er ellers generelt åpen ved morgenen 08 - 10 og kvelden 18 - 21

 

Kirkekontoret i Brumunddal

Tlf 62 33 07 70

Veldre pilegrimsforening

Tlf 477 19 326

0