Trysil Bygdetun

Trysil Bygdetun regnes for landets eldste bygdemuseum.
Her er det også kafe og håndverkutsalg

Nett:http://www.tryengmus.no
E-post:post@tryengmus.no
Telefon:62 45 13 00
Åpent:11-16 on-sø i perioden 30. juni - 11. august 2013
Avstand:Nær leden

Bygdetunet ble grunnlagt i 1901 av ungdomslaget Trysalir, med dikteren Sven Moren i spissen.

Museet omfatter i dag våningshus, driftsbygninger og utmarksbebyggelse - i alt 21 bygninger som viser hvordan folk i Trysil levde på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Den eldste bygningen er fra ca. 1650. 

I kaféen er det salg av vafler, kaker, is, kaffe, te og mineralvann. Rømmegrøt på søndager. Salg av håndverksprodukter og diverse trykksaker.

 

 

 

0