Tromsa bru

Krysningssted for veifarende i mange hundre år og et spektakulært syn.

Tromsa bru, med tilnavnet "Den Høie Bro", er et gammelt passeringssted for veifarende. Brua er nevnt såvel på 1200-tallet, som av historikere på 1700-tallet. En ny bru ble bygget i 1997.

Brua er nevnt i Snorre Sturlassons sagaer, Håkon Håkonssons sagaer og i Edvard Daniel Clarkes beretning fra sin Norgestur i 1791.  Clark omtalte brua som en bemerkelsesverdig bru som med stor dristighet var slått over en fryktelig kløft. Brua hadde følgende innskrift: Du reisende som wandrer her betract natturens under. Act noye paa Guds gierninger, du seer dem alle stunder. 

Tromsa bru hadde også en viktig plass i i 1612 under ferden til Georg Jorgen Sinclair og hans Skottetog, en hær av skotske leiesoldater, under Kalmarkrigen (1611-1613) mellom Danmark-Norge og Sverige.

En ny hvelvbru av stein ble planlagt i 1827, men ingen våget å ta på seg oppdraget. I 1860 ble veien lagt om og brustedet lå brakt til 1997 da en ny trebru ble bygget. Fra brua er det 28 meter ned til elveløpet.

 

 

0