Stavkirka i Singsås

Ny stavkirke ble innviet i 2012 på gammel kirkegård sentralt i Singsås

Telefon:+47 957 51 406
Avstand:Ved leden

Stavkirka er et fint stoppested for pilegrimer, og kan også tilby ly/tak over hodet - skulle det være nødvendig. 

I tillegg er det overnattingsmulighet i redskapshus, like ovenfor stavkirka og milesteinen. Her finnes det to madrasser. 

Mat kan kjøpes på Coop-marked i Singsås eller Bjørgen S-lag

Kontakt Egil Myhre (+47 957 51 406) egil.myhre@gauldalen.no

0