Ringebu Stavkirke

Den spektakulære stavkirken i Ringebu er av de største i Norge

Nett:http://www.stavechurch.no
E-post:kirkeverge@stavechurch.no
Telefon:+47 612 80 874
Pris:Gratis ved fremvising av pilegrimspass
Åpent:25. mai til 25. august 09-17 (1.-29. juli 08-18)
Avstand:Ved leden
I årene etter kristningen av Norge, fra rundt år 1000 og utover, ble det bygget nærmere 1000 stavkirker i Norge. Disse ble bygget i løpet av middelalderen og frem til 1537, da som katolske kirker.
 
Ringebu Stavkirke ble bygget rundt år 1220 og er en av 28 gjenværende stavkirker i Norge. Etter den lutherske reformasjonen ble kirken ombygd rundt 1630. Det spesielle røde tårnet ble ferdig i 1631. Under ombyggingen ble de opprinnelige tverrskipene, svalgang og apsis fjernet. Taket innvendig ble også senket. Kirken ble malt for første gang i 1717 og var på ett tidspunkt helt hvit. I 1921 ble kirken restaurert og de opprinnelige fargene ble tatt i bruk igjen.
 
Under arkeologiske utgravinger under kirka i perioden 1980-81 ble det gjort mange funn, spesielt norske og engelske mynter fra middelalderen. Utgravningene viste også at det hadde stått en gammel kirke på samme plass på 1100-tallet. Levninger av kister viste også at flere personer var gravlagt under kirken, blant annet Baronesse Sophie Amalie Rosenkrantz fra Baroniet i Rosendal og den tyske oberstløytnanten Poul Friedrich Von Dresky fra det Oplandske regiment.
 
Foto: Sean Hayford O'Leary / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
0