Pilegrimssenter Granavollen

Velkommen innom for en hyggelig pilegrimsprat!

Nett:http://granavollen.pilegrimsleden.no/
E-post:js389@kirken.no / rihato@online.no
Telefon:+47 97 02 26 84
Besøksadresse:Handelslaget, Granavollen 28, 2750 Gran
Postadresse:Granavollen 28, 2750 Gran
Åpent:Mandag - søndag, 10:00-18:00, 1. juni til 31. august
Avstand:533 km / Ved leden

Pilegrimsleden i Norge er merkede turveier basert på tradisjonen om å dra på pilegrimsvandring. Leden bindes sammen av blant annet en rekke spennende natur- og kulturminner med tilknytning til middelalderen og minner knyttet til Olavstradisjonen. Pilegrimssenter Granavollen dekker strekningen fra Bønsnes i Hole, til Biristrand i Gjøvik (Gudbrandsdalsleden).

Du vandrer gjennom deler av både Buskerud og Oppland fylke, og herunder åtte kommuner og to bispeseter. Gjennom vår region vandrer du i et historisk kulturlandskap som gir rom for begeistring, undring og refleksjon. Pilegrimsvandring i vår tid er en arena for både ytre og indre reiser.

Pilegrimssenteret på Granavollen formidler informasjon og gir veiledning om pilegrimsvandring, arrangerer fellesvandringer og bidrar til utvikling av veien og vandringen i regionen. Historie, kunst, landskap og kirkelig tilstedeværelse er pilegrimssenterets byggesteiner.

Pilegrimssenteret ligger i Handelslaget på Granavollen, like ved Søsterkirkene og Granavolden Gjæstgiveri.

0