Pilegrimsbåten Skibladner

På Mjøsa kan du nyte den langsomme reises kunst om bord på Skibladner. Båten har faste anløpssteder og tilbyr spesialpris for pilegrimer med medbrakt pilegrimspass.

Mjøsa har i alle tider spilt en viktig rolle som transportåre, både om sommeren og om vinteren. Pilegrimer i middelalderen brukte også traseen over Mjøsa på sin ferd mot Nidaros. Det fortelles på Minnesund at pilegrimene sørfra brukte båt derfra til Helgøya, der klosteret i Hamar hadde et herberge («spital»). Andre ble nok rodd for eksempel til Korsødegården ved Tangen, for å unngå den farlige Morskogen, eller direkte til Storhamarstranda i Hamar. Men til forskjell fra andre reisende valgte nok pilegrimene oftest å gå, selv om båtskyss var det greieste.

Dagens pilegrimer kan følge pilegrimsleden og ta vannveien over Mjøsa med dampbåten Skibladner. Den er ikke bare verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk, den er også pilegrimsbåt - vernet av Riksantikvaren. Skipet skovler seg fram med i et behagelig tempo og på pilegrimsvis får du tid til å suge inn naturinntrykk og landskapet rundt deg.

Navnet er etter fruktbarhetsguden Frøys skip Skibladner, som kunne gå til lands og til vanns, alltid i medvind.

Rutetabell og annen informasjon finner du her: http://www.skibladner.no

0