Norderhov kirke

Middelalderkirke fra 1200-tallet

Norderhov kirke ligger i Norderhov og Ask sokn i Ringerike prosti. Den ble bygget i mur og ble oppført ca. 1170. Til kirkens eldste deler hører tårnet og skipets steinmurer. Kirken hadde opprinnelig langplan, men i 1881-82 ble kirken forlenget og utvidet til korskirke med tverrarmer og nytt kor og apsis i teglstein. I årene 1954 - 57 ble kirken restaurert under ledelse av arkitekt Finn Bryn. Kirken er fredet.

 

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: T. Bjornstad/Wikimedia Commons/Public Domain.

0