Kneppstua

Første overnattingssted etter Lia Gård er «Kneppstua» på Nordre Fiskvik Gård.

Nett:http://liagard.no
Adresse:Nordre Fiskvik, Moraveien 776, 2485 Rendalen
E-post:jo-fisk@online.no
Telefon:997 93 175 / 900 48 348

Nordre Fiskvik Gård ved Moravegen har vært bebodd siden Merovingertiden. "Kneppstua" på gården er en gammel seterstue fra Kneppåsen som pilegrimene passerer på vei fra Lia Gård. For overnatting, kontakt Kari og John Fiskvik, tlf 997 93 175

0