Kampen kirke

Midt blant den lave trehusbebyggelsen på Kampen står den høyreiste kirken

Nett:http://www.kampenkirke.no/
E-post:post.kampen@oslo.kirken.no
Telefon:+47 236 29 160
Adresse:Bøgata 1, 0655 Oslo
Avstand:Nær leden
Åpen:Gudstjeneste kl. 11.00.

Kampen kirke er en treskipet langkirke fra1882. Den er bygget i upusset rød tegl og holdt i en enkel nygotisk stil. En omfattende brann i kvartalet mellom Bøgaten og Normannsgaten gjorde valget av kirketomt enklere og byggearbeidet ble påbegynt i 1879. Arkitekt for kirken var Jacob Wilhelm Nordan.

Altertavlen fra 1884  viser kvinnene ved graven påskemorgen, og er utført av Axel Ender.

Foto: Kampen kirke sett fra Normannsagata. Thordivel / Wikimedia Commons

0