Jevnaker kirke

Åttekantet kirke oppført i 1834

Telefon:+47 400 03 885
Avstand:Nær leden

Jevnaker kirke ligger i Jevnaker sokn i Hadeland og Land prosti. Den åttekantete kirken er bygget i tre og ble oppført i 1834 som erstatning for en gammel steinkirke fra Olav Kyrres tid (1066–93), og er knyttet til Olavstradisjonen.

Tidlig på 1800–tallet ble den gamle steinkirken for liten og et påbygg ble reist. Dette førte til så store skader at kirken ble revet i 1832. Prekestolalteret i dagens kirke er fra tiden kirken ble oppført, døpefat er fra ca. 1660 og døpefonten fra 1732.

Jevnaker kirke er den største på Hadeland med plass til 700 personer.

 

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: Mahlum/Wikipedia Commons / Public Domain

0