Jessheim

Jessheim er administrasjonssenteret i Ullensaker kommune.

Nett:https://www.ullensaker.kommune.no/
E-post:servicetorget@ullensaker.kommune.no
Telefon:+47 661 08 000

Jessheim har ca. 17.000 innbyggere, og ligger ca. 9 km sørøst for Oslo lufthavn Gardermoen. Stedet er senter for handel og regionale servicefunksjoner.

Ullensaker er en kommune i Akershus med 31 194 innbyggere (per 1. april 2012). Den grenser i nord til Eidsvoll, øst til Nes, i sør til Sørum, og i vest til Gjerdrum og Nannestad. Kommunen huser Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Ullensaker har to større tettsteder, Kløfta og kommunesenteret Jessheim.

0