Ilen Kirke

Opplev den vakre nygotiske steinkirken fra 1889.

Nett:ilen.kirken.trondheim.no
Epost:post.ilen@kirken.trondheim.no
Adresse:Ilevollen 15, 7018 Trondheim
Telefon:+47 73 83 37 80

Ilen kirke (ofte omtalt som Ila kirke) ligger i Ila vest for Trondheim sentrum, der landet mellom Nidelven og Trondheimsfjorden er på det smaleste. Kirken ble tegnet av arkitekt Eugene Sissenére i nygotisk stil, bygget i stein med tretak og innviet 7. juni 1889.

Orgelet er fra samme år som kirken, og ble bygget av dansken Claus Jensen fra Schleswig-Holstein.

Kirken har en kirkegård/urnelund som ble ferdig rehabilitert til desember 2007 (ligger dog et stykke bort fra kirken). Det er sannsynligvis første gang i Trondheim bys historie at en nedlagt kirkegård taes i bruk igjen. Kirkegården er rehabilitert med henblikk på at det der kun skal være urnenedsettinger.

Ilen kirke er en del av Ilen menighet og Byåsen prosti.

0