Hole Kirke

Kirke/kirkested fra middelalder. Hole er et av de gamle prestegjeldene med prestegård og ligger sentralt i det gamle kulturlandskapet på Ringerike. Som sådan var den også valgkirke forut for valg av utsendinger til grunnlovsforsamlingen 1814.
Kirkebygget består i dag av to deler: Den gamle middelalderkirken i vest (brukes bl.a. som kapell) og den moderne kirken som ble bygget opp etter en brann i øst.
Kirken er et praktbygg, reist i lokal ringerikssandstein. Utvendig i østgavlen en nisje med en statue av Den gode hyrde.
Pilegrimsleden gjør en liten sving for å komme bortom kirken.

Nett:http://hole.kirken.no/

Hole kirke ligger i Hole sokn i Ringerike prosti. Kirken ble bygget i middelalderen som en langkirke i stein, og den ble senere utvidet. Etter en brann i 1943 sto kun den middelalderske delen av kirken igjen. Kirken ble deretter gjenoppbygd og sto ferdig i 1950. Av den opprinnelig romanske steinkirken står kun skipet tilbake, og denne delen tjener i dag som kapell - med dør inn mot kirkerommet.

Hole kirke har ingen vakt eller fast åpningstid på sommeren, men den låses opp ved forespørsel/ledighet.

Kilde: www.kirkesøk.no

Foto: T. Bjørnstad/Wikipedia Commons/Public Domain.

0 0