Hoff kirke

Middelalderkirke ved Lena på Østre Toten

Nett:http://www.ostre-toten.kirken.no
E-post:hoff@ostre-toten.kirken.no
Telefon:+47 611 65 910
Avstand:Ved leden

Hoff kirke, Østre Toten, ligger i Hoff sokn i Toten prosti. Hoff kirke ble opprinnelig bygget som en basilika mellom 1150 og 1200, viet til apostelen Andreas. Kirken var svært lik den gamle domkirken på Hamar, Nikolaikirken på Gran, Gamle Aker kirke i Oslo og Ringsaker kirke. Forbildet for alle disse kirkene var Hallvardskatedralen i Gamlebyen i Oslo.

Hoff kirke ble senere bygget om til en langkirke i kalkstein. Kirken har vært utsatt for flere branner, både rundt 1500 og 1700, og kirken er restaurert flere ganger, blant annet i 1508, 1703 og sist i 1952. I 1703 var en omfattende ombygging ferdig. Det opprinnelige sentraltårnet ble revet og et nytt oppført foran vestportalen. Midtskipsveggene ble revet, søylerekkene ble fjernet og sideskipsveggene ble bygget høyere, himlingen ble flat og basilikaformen med opphøyd midtskip gikk tapt. Kirken har bevart vestportalen og en sørportal.

 

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: Øyvind Holmstad / Wikimedia Commons

0