Domkirkeodden

Hamarkaupangen på Domkirkeodden var en middelalderby og et kirkelig sentrum.

Adresse:Strandvegen 100
Avstand:Ved leden

Her lå Hamarkatedralen, biskopens borg, St. Olavs kloster, urtehage, hospital og skole. På 1500-tallet gikk byen til grunne og store deler av borgen og domkirken ble ødelagt. Domkirkeodden og Biskopen på Hamar hadde stor makt og utgjorde et senter mellom Oslo og Nidaros. Etter Hellige Olavs død i slaget på Stiklestad i 1030 begynte pilegrimer å vandre til hans grav i Nidaros. Det er naturlig at mange, både pilegrimer og andre reisende ofte overnattet i St. Olavs kloster på Domkirkeodden. I dag er Domkirkeodden ett av Norges største middelaldermuseer med domkirkeruinene som hovedattraksjonen. Domkirkeodden er fortsatt et naturlig knutepunkt for lokale og regionale vandringer.

For dagens pilegrimer:

Pilegrimer kan ta kontakt med Pilegrimssenter Hamar dersom de ønsker utsendelse fra Hamardomen i forbindelse med sin pilegrimsvandring. 

Domkirkeodden tilbyr omvisninger til faste tider i middelalderanlegget og friluftsmuseet i sommersesongen. 

0