Hamar

Hamar bys nyere historie

Det meste av området som nå er Hamar by, var jordbruksland fra gammelt av (bortsett fra kaupangen ved Domkirkeodden fram til 1567). Men i 1848 vedtok Stortinget at det igjen skulle anlegges en kjøpstad, på gårdene Storhamars og Holsets grunn. Den nye byen vokste til å begynne med sakte, men veksten ble stimulert av for eksempel amtmannens flytting hit, gjenopprettelsen av Hamar-Mart’n, jernbaneknutepunktet (Jernbane til Østerdalen i 1862, Eidsvoll i 1880 og Lillehammer 1894), høyere skole (1861), gjenopprettelsen av Hamar bispedømme (1864), Norges første folkehøgskole, Sagatun (1864) samt lærerskole (1867).

Hamar kommune

0