Gravfelt på Olimb

Gravfeltene på Olimb - vestre Olum, Jevnaker. Ligger i noe avstand fra leden

Gravfeltene på Olimb - vestre Olum, ligger ved Østre Olimb besøksgård. Her finner man et større sammenhengende gravfelt med blant annet Jevnakers største bronsealderrøys fra perioden 1800 - 500 f.Kr.

 

Her er også et gammelt, godt skjøttet beitelandskap med blant annet planter som dragehode, vill-lin, hjertegras og bakkemynte.

 

Gravfeltet strekker seg inn på nabogården Østre Olimb, hvor det finnes et felt med rydningsrøyser etter åkerdrift og en kullgrop etter jernutvinning eller smiing fra middelalder.