Gravfelt fra eldre jernalder med 25 gravhauger

Gravfelt fra eldre jernalder på gården Frøyshovs grunn. Gravfeltet ligger høyt og fritt med vidt utsyn over Tyrifjorden og det eldgamle kulturlandskapet. Mange av gårdene på Røyse har navn etter de gamle norrøne gudene, og Frøyshov er en av dem. Snorre forteller at Ynglingeætta, den gamle norske kongeslekta, hadde Frøy til stamfar; han ble også kalt Yngve. Olav den Hellige tilhørte Ynglingeætta, og kan således sies å være etterkommer etter Frøy.
.

Feltet består av minst 20 rundhauger
 

0 0