Eidsvoll Gamle Prestegård

E-post:kristin@eidsvoll.kirken.no
Telefon:+47 93271213
Adresse:Camilla Colletts veg 27, 2080 Eidsvoll
Pris:250 kr
Åpent:Medio mai - medio august
Merk:Leie av dyne kr 100. Enkel standard. Madrasser kan lånes. Selvkost, kjøkken kan benyttes. Bad med dusj.

Tett ved Eidsvoll kirke ligger den gamle prestegården. Hovedbygningen som ble bygd på 1720-tallet, brant i 1877. Prestegården i Eidsvoll var en av de største gardene i Eidsvoll på 1800-tallet. Familien Wergeland bodde på gården fra 1817 til 1848 og Eilert Sundt fra 1869 til 1875. Ingen av husene fra Wergelands tid er bevart. Prestegården er i dag åpnet for pilegrimer og fungerer som pilegrimsherberge. Kilde: SNL. Foto: Roger Jensen.

0