Vakkert gårdstun med nyrestaurert steinalter, langs gammel allfarvei

Dyste var en av de store gårdene i Østre Toten med mye ferdsel alt før Olav den helliges tid. Dyste stavkirke ble bygd på 1000–1200 tallet og gjorde gården til et naturlig sted å oppsøke for pilegrimer.

Stavkirketuft med alter som er oppmurt i kalksteinskvader. Vest for alteret er det et trekantet platå, der det står 2 steinbenker. En steintrapp fører opp til platået. En kopi av gavlkorset er utplassert på området. Stavkirken ble revet i 1784 pga manglende vedlikehold, og hus ble oppført. Huset stod til begynnelsen av 1900-tallet.

5 helgenfigurer i tre, fjølmaleri, gavlkors og en halvsøyle fra Dystegårdene er oppbevart i Oldsaksamlingen. Dystegårdene er fredet og utgjør et klyngetun med 4 gårdsanlegg.