Bull-museet

- den gamle prestgarden i Øvre Rendal

Nett:http://rendalenbygdemuseum.wordpress.com/about/
Telefon:62468500
Avstand:Ved leden

Den gamle prestegården i Øvre Rendal, der forfatteren Jacob Breda Bull vokste opp som prestesønn, er nå museum. Her spilles det hver sommer teater basert på fortellingene hans.

Gården het Vangen (Olavs-vang - ett hvilested for pilegrimene) før den ble prestegård i 1747. Da ny prestegård ble bygget i 1881, ble den gamle solgt til private og husene forfalt. Bare hovedbygningen og stabburet sto igjen da kommunen kjøpte eiendommen i 1920.

Ved porten til Bull-museet står kommunens milestein som forteller at det nå er 264 km igjen til Nidaros.

Foto: Aslaug S Haugen

 

 

 

 

 

 

 

 

0