Brøttum Kirke

Brøttum kirke

Adresse:2372 Brøttum
Telefon:+47 62 33 07 70
E-post:post@kirken-ringsaker.no
Nett:http://www.kirken-ringsaker.no/

Brøttum kirke ligger i Brøttum sokn i Ringsaker prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1790. Kirken har korsplan og 330 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). For mer informasjon, se Norske kirkebygg

 

Kirken har ingen fast ordning for åpningstider under sommeren.

Kirkekontoret i Moelv:

Tlf 62 33 07 70

Foto: Wikimedia Commons