Østerdalsleden

Trysil/Rena - Rendalen – Tynset – Trondheim

Opplev urørt og vill natur på Østerdalsleden. Ta sekken din og gå på en vandring på den villeste pilegrimsleden i Norge. Slå deg ned i skogkanten som middelalderens pilegrimer gjorde og lytt.

  • Foto: Knut Lillealtern

  • Foto: Aslaug S Haugen

  • Foto: Aslaug S Haugen

  • Foto: Knut Lillealtern

Østerdalsleden går for det meste gjennom skog og fjellområder og enkelte dalstrøk. Her kan man vandre i rolige og fredelige områder med variert og flott natur og et rikt dyreliv, oppleve friheten og la sine egne tanker vandre i fritt. For de som ønsker fokus på flott natur og kulturlandskap og foreta sin pilegrimsvandring på lavkostbudsjett er Østerdalsleden et godt valg. Overnatting foregår i stor grad i skogsbuer og -koier eller campingplasser, men det er også muligheter for å overnatte på hotell eller tradisjonsrike overnattings- og serveringssteder med historisk innslag. Leden er også godt egnet for vandreren som foretrekker telt og sovepose (et telt kan være en god forsinkring å ha med på turen, uansett). Denne leden anbefales for vandrere med turerfaring, og vi gjør oppmerksom på at leden bare delvis er godt merket. Ta derfor med kart og kompass.  

Østerdalsleden har lange tradisjoner for pilegrimsvandring. I senmiddelalderen var det stor trafikk her mellom Trondheim/Nidaros (Hellig Olavs by) og Vadstena (Hellige Birgittas by). Denne delen av Østerdalsleden starter på grensen mellom Norge og Sverige i Trysil. Milesteinen i Lutnes, Trysil, forteller at det er 379 km til Trondheim. Videre går leden over Trysil–Knuts fjellverden og kommer forbi Munkbetsetra langs Munkeveien.

Den andre leden starter ved Nesvangen på Rena i Åmot kommune og kommer innom Stor-Elvdal og Rendalen kommune før den passerer retreatsenteret Lia Gård og møter pilegrimsleden fra øst ved Pilegrimssteinen fra middelalderen på Åkre i Rendalen.

Leden går videre forbi Tylldalen med sine pilegrimstradisjoner, via Tynset, Vingelen og Dalsbygda, før den etter hvert går inn i Trøndelag langs foten av Forollhogna. Strekningen gjennom Nasjonalparken går i fjellterreng med spor av tidlige tiders ferdselsveier (men vær oppmerksom på at snøen kan ligge til langt uti juni). Noen dagsmarsjer senere ser du spiret på Nidarosdomen fra Øyvindstjønna på Vassfjellet.

God vandring!

Lag din egen tur

FAKTA

Østerdalsledene møtes ved Pilegrimsteinen på Åkre i Rendalen og fortsetter som én led gjennom Tynset, Tolga, Os, Midtre Gauldal og Melhus til Trondheim.

ØST-leden kommer inn fra Klarälvdalen i Sverige i Lutnes sør i Trysil.
VEST-leden kommer fra Rena i Åmot og går innom Stor-Elvdal og Lia Gård.

Lutnes-Åkre: ca 140 km
Rena-Åkre: ca 80 km
Åkre-Trondheim: ca 280 km

Leden anbefales for vandrere med turerfaring. 

NB: Viktig melding pr 31. mai 2018 til pilegrimer som vil vandre i Østerdalsleden fra Trysil til Rendalen: Brua over Osa ved Fjellkroken er tatt av flommen. Her må en regne med å vade inntil ny bru er på plass.

HUSK: Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Liste over overnattingssteder, butikker, kulturhistorie m.m:
Øst-leden: Trysil - Trondheim
Vest-leden: Rena - Trondheim

Sommeren 2019 starter ny langvandring fra Rena mot Nidaros. Den går over tre år.
Se programmet for første del her

Oversikt over årets program og vandringer, se også her

KONTAKT

Lia Gård Retreatsenter

Adresse: 2480 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
Telefax: 62 46 65 10
E-post: retreat@liagard.no
Nett: liagard.no

Nidaros Pilegrimsgård

Adresse: Kjøpmannsgata 1, 7013 Trondheim
Nett: www.pilegrimsgarden.no 
E-post: guro.vistad@pilegrimsgarden.no

Turforslag langs Østerdalsleden: