Folloleden

Son - Ås - Gamlebyen

Pilegrimsleden gjennom Follo beveger seg i et variert og vakkert landskap, langs kysten og i skogen, gjennom kulturlandskap og urbane områder.

Starter sør for Son ved Østfoldgrensen
Fra Østfoldgrensen følger vi kystleden til Son. Ved Breivikbukta er den siste mulighetene for pilegrimer sørfra til å ta seg en dukkert i sjøen på veien til Trondheim. Son har aner tilbake til middelalder og pilegrimer fra Tyskland og Nederlandene kan ha gått i land her for å starte sin vandring mot Nidaros.

Son består av sjarmerende trehusbebyggelse og har kystkultursenter, spisesteder og butikker. Følg leden opp langs Såna og ta av gjennom et variert skogsterreng og forbi smågårder mot Vestby kirke. Etter Vestby går leden gjennom et bølgende kulturlandskap, med høy himmel, i retning Ås. Her går leden gjennom universitetsparken, forbi landbruksmuseet og opp til kirken. Fra kirken går vi ned langs Årungen og opp igjen mot Nordbyplatået til Nordby kirke.

Deretter går veien over Leonardo da Vincibrua og inn i Nøstvetmarka. Leden går gjennom skog og gammelt kulturlandskap, hvor det tidligere har ligget flere husmannsplasser. Gjennom Oppegård går vi den gamle kongeveien gjennom golfbanen ved Greverud. Veien følger så det gamle veifaret over Grønnliåsen mot Prinsdalen. Her ligger «Kongsbordet» et gammelt hvilested langs veien, beskrevet av biskop Jens Nilssøn på 1500-tallet. Fra grensen mot Oslo og ned mot Prisdalen er det flere gravrøyser fra eldre jernalder.

I Oslo går leden over Ekeberg og ned til Gamlebyen. I gamlebyen kan man velge om man vil gå øst eller vest for Mjøsa på veien videre mot Trondheim. 

Lag din egen tur