St. Olav Conference 2017

Olav den helliges arv eksisterer den dag i dag langt utenfor Norges grenser. St. Olav Conference 2017 utforsker temaet og ser på utbredelsen av kirker dedikert Olav den hellige, fra India til Island.

  • Stiklestad nasjonale kultursenter

NTNU, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) og Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) er arrangørene bak den andre internasjonale St. Olav Conference, som arrangeres 20. - 21. april 2017. Konferansen vil bli holdt i historisk riktige og flotte omgivelser på Stiklestad nasjonale kultursenter.

Les mer om konferansen og programmet på www.stolavconference.com

20.04.2017 11:00 Stiklestad nasjonale kultursenter
{stash:category_url_title}events{/stash:category_url_title}