LANGVANDRINGEN 2016 - EN UNIK REISE.

Den årlige gruppevandringen fra Oslo til Trondheim er nå klar. Langvandringen 2016 - en unik reise. Vi åpner for påmelding.

LANGVANDRINGEN  2016  –   OSLO - TRONDHEIM.

18. juni til og med 29. juli.

Invitasjon:

For sjette gang inviterer de regionale pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden til Langvandring fra Oslo til Trondheim. Vandringen starter  i ruinene av Hallvardskatedralen  i gamlebyen i Oslo lørdag 18. juni og avsluttes i Trondheim onsdag 29. juli. Omlag 40 dagers vandring på pilegrimsleden fordelt på 5 etapper i variert norsk natur.  Du kan velge om du ønsker å gå hele veien eller om du vil velge ut en eller flere etapper. Vi tilbyr et opplegg med overnatting og måltider, vandringsleder og bagasjetransport – alt inkludert. Vandringen går ut av Oslo, gjennom Krokskogen og over Hadeland og Toten til Gjøvik. Derfra med Skibladner over Mjøsa til Hamar og videre opp til Lillehammer. Her begynner Gudbrandsdalen som vi følger til Dovre. Vi går over Dovrefjell og ned til Oppdal, videre ned i Orkdal gjennom Rennebu og Meldal. Derfra over skogen til Skaun, ned til Trondheimsfjorden, båt over elva Gaula og så gjennom bymarka siste biten inn til Trondheim. Noen er kjent på deler eller hele strekningen for andre er den ukjent. Vi garanterer en helt ny opplevelse både for kjente og ukjente. Det å gå gir oss noe helt annet enn hva vi får og ser fra et bil- eller togvindu. 

Hvorfor gå pilegrimsleden og hvem er en pilegrim i dag? Her er det ulike svar. Noen vil si at alle som går pilegrimsleden er pilegrimer. Andre sier det er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring mot et hellig mål. Vi vet ikke hva du bryter opp i fra eller hva du har som mål for din vandring, men uansett, på vandringen sommeren 2016 er du en medvandrer, en pilegrim blant andre pilegrimer. Sammen skal vi gå et stykke av veien mot Nidaros. Vårt håp er at denne vandringen skal bli en avkobling fra ditt daglige liv og samtidig også en tilkobling til noe dypere i deg selv og i vår tilværelse. Gjennom vandringen ønsker vi å skape møter. Møter med deg selv. Møter med dine medvandrere. Møter med tidebønn og gudstjenesteliv. Møter med natur og kultur. Møter som gir oss mulighet til å dele, ikke bare tanker og synspunkter, ikke alene opplevelser og innskytelser, men mulighet til å dele liv. Du er fri til å være deg selv og til å sette dine egne grenser. Fri til å åpne opp eller lukke igjen. Vi møtes i respekt for hverandre og i respekt for de grensene vi setter. 

Vandringen kan også beskrives slik: Først som en ytre vandring. Det handler om min kropp, mine føtter, mine sanser, om naturen omkring meg og fellesskapet med mine medvandrere. Deretter som en historisk vandring. Vi går i fotsporene til mennesker som i tusentall opp gjennom historien har søkt hjelp i kraften ved Olavs grav. Vi søker inn i pilegrimshistorien og pilegrimstradisjonene langs veien. Vi møter kulturminner fra ulike tider. I tillegg til disse to kan en pilegrimsvandring beskrives som en indre vandring. En vandring som handler om meg og mitt liv. Min livshistorie og alt som har formet meg og gjort meg til den jeg er. Livet her og nå. Mine veivalg for livet framover og mine mål i livet. Er dette noe du ønsker å være med på, så gå pilegrimsleden til sommeren.

Velkommen som deltaker på Langvandringen 2016 - en unik reise!

Roger Jensen - Pilegrimssenter Oslo, Jane Dahl Sogn - Pilegrimssenter Granavollen,             Tone Stræte – Pilegrimssenter Hamar, Per Gunnar Hagelien – Pilegrimssenter Dale-Gudbrand, Hans-Jacob Dahl - Pilegrimssenter Dovrefjell

Praktisk informasjon:

Dagsprogram:

Dagsprogrammet varierer noe fra dag til dag, men i hovedtrekk vil vi holde denne rammen:

 

07.00         Opp

08.00         Frokost

09.00         Morgenbønn. Start vandring. 

17-19        Middagstid - vil variere noe.

21.00        Møte for vandrerne hvor praktiske spørsmål tas opp. Kveldsbønn.

23.00        Ro

 

Dagsetapper:

Vandringen vil foregå i rolig tempo. De fleste dagene går vi 6-8 timer. Tidsberegningen er gjort ved å regne en marsjfart på 3,5 km pr. time og legge til 1 time for pauser. 

 

Overnatting:

Det er tilrettelagt for enkel overnatting. Standard vil variere. 

Sovepose og liggeunderlag må tas med, ikke alle steder kan tilby en seng.

 

Måltider:

Disse måltidene; frokost, lunsj i form av selvlaget matpakke og middag, er inkludert. 

 

Vandringshefte:

Alle deltakere får et vandringshefte laget for denne vandringen. Heftet inneholder etappeplan, praktisk informasjon, sanger og bønner med mer. 

 

Pilegrimspass:

Deltakerne vil få hvert sitt pilegrimspass. De som ønsker kan stemple passet daglig og slik lage et fint minne fra turen.

 

Bagasjetransport:

Vandrerne trenger ikke å bære mer enn det de trenger for dagen. Det blir bagasjetransport med en følgebil hver dag. 

 

Gruppestørrelse:

Gruppa blir på max. 20 deltakere + vandringsleder(e).

 

Av og påstigning:

For å delta må du gå en eller flere av de oppsatte etappene:

1. etappe:     18. juni – 26. juni,  Oslo – Hamar over Hadeland.

2. etappe:    26. juni –   4. juli,    Hamar – Ringebu.

3. etappe:      4. juli   – 12. juli,    Ringebu – Dovre.

4. etappe:    12. juli   –  20. juli,   Dovre – Oppdal.

5. etappe:    20. juli      –  29. juli,  Oppdal – Trondheim.

        

Vandrere som slutter seg til må gjerne gi beskjed om de kommer med tog, buss eller bil, og om det er behov for henting på tog- eller buss-stasjon.

 

Vandringsledere:

Det vil være ulike vandringsledere under Langvandringen:

1. etappe: Vandringsleder og ansvarlig leder: Roger Jensen og Jane Dahl Sogn.

2. etappe: Vandringsleder Anne Winther Tollnes. Ansvarlig leder: Tone Stræte.    

3. etappe: Vandringsleder og ansvarlig leder: Per Gunnar Hagelien.    

4. etappe: Vandringsleder og ansvarlig leder: Hans-Jacob Dahl.    

5. etappe: Vandringsleder Roger Jensen. Ansvarlig leder: Hans-Jacob Dahl.    

 

Allergi/kosthold:

Dersom noen av deltakerne har mat-allergi eller spesielle krav til mat – ber vi om beskjed om dette, så skal vi ta hensyn til dette så langt vi klarer.

 

Forsikring:

Alle som deltar bør ha egen reiseforsikring som dekker kostnader ved uforutsette avbrudd på turen. Vi refunderer ikke innbetalt deltakeravgift ved avbrudd underveis. 

 

Påmelding:

Påmelding sendes Tone Stræte, Pilegrimssenter Hamar.

E-post: hamar@pilegrim.info

Telefon: +474 78 266

Påmeldingen er gyldig når innbetaling av deltakeravgift er innbetalt.

 

Kostnader:

Utgifter til mat, overnatting og bagasjetransport er inkludert i prisen.

De som går hele veien fra Oslo til Trondheim får vandringen til redusert pris.

Faktura sendes ut etter mottatt påmelding.

 

Pris:     Hele veien: Oslo – Trondheim     42 dager   30.000,-

Etappe 1:    Oslo – Hamar                9 dager     8.100,-    

Etappe 2:    Hamar – Ringebu          9 dager     8.100,-     

Etappe 3:    Ringebu – Dovre           9 dager     8.100,-         

Etappe 4:    Dovre – Oppdal             8 dager     7.200,-        

Etappe 5:    Oppdal – Trondheim     9 dager     8.100,-    

 

Dersom vi får melding om at turen ikke kan gjennomføres minst 14 dager før din vandringsstart, vil vi refundere innbetalt beløp. Ved avmelding før avreise, mindre enn 14 dager før, tar vi kroner 1000,- i gebyr, øvrig innbetalt beløp refunderes. Ved avmelding reisedag eller senere – ingen refusjon.

 

Annen nyttig informasjon:

Vår viktigste informasjonskanal er www.pilegrimsleden.no Her vil det også være linker til nettsidene til de regionale pilegrimssentrene. På de regionale sidene vil det ligge opplysninger om ulike arrangement langvandrerne kan delta på under vandringen.

 

Fremme i Trondheim deltar Langvandrerne på kveldsvandring og midnattsmesse den 28. juli. Langvandringen avsluttes på Olsokdagen, 29. juli med høymesse i Nidarosdomen og en felles kirkekaffe på Pilegrimsgården. 

Det skjer mye i Trondheim på denne tiden. Vi anbefaler Olavsfestdagene 

som arrangeres 28. – 6. august. For mer informasjon se www.olavsfestdagene.no

 

Arrangør:

De regionale pilegrimssentrene står som arrangør av Langvandringen 2016. 

Pilegrimssenter Oslo.         Roger Jensen,            Tlf. 480 52 949  oslo.pilegrimsleden@icloud.com

Pilegrimssenter Granavollen.    Jane Dahl Sogn,        Tlf. 970 22 684  jane.dahl.sogn@pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Hamar.        Tone Stræte            Tlf. 474 78 266  hamar@pilegrim.info

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand     Per Gunnar Hagelien, Tlf. 456 04 608  pilegrim@gudbrandsdalsmusea.no

Pilegrimssenter Dovrefjell.    Hans-Jacob Dahl,       Tlf. 924 83 147 hajada@onlin.no 

Pilegrimssenter Dovrefjell står som formell arrangør av Langvandringen 2016 og er medlem av Reisegarantifondet.

18.06.2015 00:00
{stash:category_url_title}group-walks{/stash:category_url_title}