På spor etter pilegrimene

Årets olsokvandring er lagt til Vingelen. Frammøte ved kirke- og skolemuseet kl 13. Vandringa vil bli lagt innom steder i bygda med spor fra tidligere tider helt tilbake til pilegrimsvandringene. Etter et par timer er vi tilbake ved museet.

  • Vingelen kirke- og skolemuseum

  • Røkelseskar fra den katolske tida

Mange steder i landet har avtrykk etter Olavstradisjonen i Norge gjennom navnesetting og ting som er bevart. Olavskilden (Olaskjølla) i Vingelen er et eksempel på stedsnavn som knytter seg opp mot Hellige Olav og pilegrimsvandringa.

Arne Bakken, opprinnelig fra Hodalen, var den første pilegrims-presten i Nidaros. Han har mye kunnskap om denne tida, og har klart å leve seg inn i tankegang og holdninger som pilegrimene hadde. Den nyere pilegrimsvandringa har tatt opp i seg flere ting som økologi, bærekraft, fellesskap og kulturelt mangfold. Bakken vil bidra i vandringa med temaer som: «Olsok- dugnadens opprinnelse», «Pilegrimsveiene - menneskenes ytre og indre livsvandring», «Helligstedet-pilegrimsmålet» og «Olavskildene i Norge og deres betydning.»

Kirkene og den eldste bosettinga i bygda er også temaer som vil bli tatt opp under vandringa. Museet har i samlinga si et røkelseskar og en Olavsnesting fra den katolske kirka i bygda. Denne kirka sto der garden Persjordet i dag ligger og er med på vandreruta.

Ved Olavskilden vil vi få et lite utdrag fra Ola Jonsmoens: «Nesting», og Arne Bakken vil fortelle om Olavskildene i Norge.

Vandringa avsluttes gjennom «Kjerkegjelen» fram til Museet, der bla Olsoksuppe bygd på gammel oppskrift er med i severingstilbudet.

Ola Jonsmoen, kjent forfatter og tidligere rektor på Tynset Gymnas, har fra langt tilbake interessert seg for pilgrimsvandringene og deres betydning for de bygdene som lå langs pilegrimsveiene. Dette resulterte i teaterstykket «Dei urolege av hjartet», som tar for seg pilegrimenes møte med bygdefolket. Ellef Røe har satt musikk til. Stykket hadde 40-årsjubileum med framføring på Tylldal Bygdetun i 2016.

Jonsmoen vil kåsere i museet over temaet: «Om å gje seg i veg» kl. 16. 

Se mer her

29.07.2017 13:00 Vingelen
{stash:category_url_title}events{/stash:category_url_title}